Regały wysokiego składowania

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że POLINDUS Sp. z o.o. przekazała naszej firmie działalność w zakresie regałów magazynowych wysokiego składowania we wrześniu 2011 roku podpisano umowę, na mocy której firma S.F.M.U. i K. SFAMASZ-Jan Dziedzic będzie kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez POLINDUS. W związku z tym SFAMASZ przejął od POLINDUS prawa autorskie, dokumentację techniczną oraz maszyny i urządzenia do produkcji elementów regałów magazynowych wysokiego składowania. SFAMASZ przejął również wszystkie dotychczasowe zobowiązania dotyczące gwarancji na wykonane przez POLINDUS prace. Dysponujemy personelem doświadczonym w produkcji, montażu i naprawach regałów. Jesteśmy zarejestrowani w systemie ARIBA wykorzystywanym przez sieć hipermarketów AUCHAN. Na naszą aktualną działalność w zakresie regałów magazynowych składa się:

-produkcja wszystkich elementów regałów systemu CASIPAL oraz niektórych (ulegających najczęstszym uszkodzeniom) systemu ALSER, -montaż nowych regałów u klienta łącznie z dostarczeniem instrukcji obsługi, -wykonywanie okresowych przeglądów regałów, -naprawa uszkodzeń regałów CASIPAL i ALSER ujawnionych podczas przeglądów, -wszelkie inne prace związane z wykonaniem nowych regałów oraz konserwacją istniejących.

Na wykonane prace wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty: deklaracje zgodnośći, oraz certyfikaty itp. Zlecone prace wykonujemy szybko i solidnie. Zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem,

Jerzy Smoliński, dyr. d/s. technicznych, tel.602-124-938, e-mail: jerzy.smolinski@sfamasz.pl 

lub  m.dziedzic@sfamasz.pl , tel. 602 126 165