Budynek magazynowy Paczyna

Budynek magazynowy wraz z pakownią dla Zakładu Ogrodniczego Paczyna