Separator kamieni typ SKW-1

Maszyna przeznaczona do separacji kamieni i wstępnego mycia ziemniaków. Podawanie bulw bezpośrednio do basenu wodnego gwarantuje brak uszkodzeń mechanicznych. Kierunkowy wir wodny wytwarzany przez śrubę propellera powoduje przemieszczanie ziemniaków na taśmę wynoszącą, kamienie grawitacyjnie opadają na drugą taśmę przenośnikową, która podaje je poza obręb maszyny. Nad taśmą główną dodatkowy spryskiwacz wody bieżącej szerokość instalacji zewnętrznej. Prędkość obrotowa propellera i taśmy głównej regulowana bezstopniowo.