Podajniki dozujące seria PD

Urządzenie wykonywane zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcy. Bezstopniowa regulacja prędkości, podwozie kołowe czy wielkość kosza załadunkowego wg zamówienia. Taśmy gumowe, poliuretanowe lub PCV, również z atestem na kontakt z żywnością. Szerokość, długość i inne parametry do ustalenia. Poniżej dane przykładowego przenośnika PD-0.5/3.5.