Karczownik karp porzeczek KP-65

Przeznaczenie: Karczownik służy do likwidowania karp krzewów po uprzednim rozdrobnieniu części nadziemnej rozdrabniaczem gałęzi.Budowa: Elementem roboczym maszyny jest wirnik z promieniowo zamocowanymi nożami, które zagłębiając się w czasie pracy w glebę niszczą system korzeniowy krzewów. Wirnik ten wbudowany jest w ramę zawieszaną na trzypunktowym układzie zawieszania narzędzi. Napęd na wirnik roboczy przekazywany jest od WOM ciągnika przez kątową przekładnię zębatą i przekładnię łańcuchową.