Dla sadownictwa

Zgodnie z przyjętą strategią działania, w lipcu 2005r objęliśmy prawami własnościowymi Zakład Mechanizacji Rolnictwa i Ogrodnictwa FUMOS Sp. z o.o. w Skierniewicach, niegdyś jednostkę wdrożeniową dla nowych technologii przy obu Instytutach Skierniewickich. Tym samym nasz dotychczasowy zakres produkcji (urządzenia dla warzywnictwa) poszerzył się o maszyny sadownicze. Wartym podkreślenia jest fakt, że dorobek FUMOS-u pozostał w rękach polskiego przedsiębiorcy „z branży”, co w obliczu wyprzedaży rodzimego kapitału i potencjału produkcji, jest obecnie rzadkością.

Podjęliśmy produkcję najważniejszych z opracowanych tam maszyn dla sektora sadowniczego, w szczególności najbardziej znanej marki – kombajnu połówkowego do porzeczek AREK-3, ale również innych, nie mniej popularnych urządzeń dla sadownictwa i szkółkarstwa. Doceniając ogromny dorobek firmy FUMOS, w miarę naszych możliwości chcemy zapewnić sprzedaż części zamiennych do urządzeń tam wyprodukowanych.

Głęboko wierzymy,że zmiana właściciela marki FUMOS, oprócz gwarancji kontynuacji produkcji oraz poprawy jakości wyrobów czy obsługi klientów, przede wszystkim przyniesie korzyści dla odbiorców – producentów sektora sadowniczego.